Mariette Jungblut

Met een 1e graads lesbevoegdheid en veel ervaring op het gebied van Steriele Medische Hulpmiddelen in het Leids Universitair Medisch Centrum is Drs. M. Jungblut al jarenlang nauw betrokken bij alle ontwikkelingen op het gebied van decontaminatie van Medische Hulpmiddelen in binnen en buitenland. Vanaf 2001 is zij lid van de CSC, de Nederlandse sterilisatie vereniging. 
Zij was CSC voorzitter van 2004 tot 2007. Zij is ook lid van de NEN Normcommissie en van de vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen (vDSMH). Internationaal werkt zij mee in de Global Decontamination Discussion Group.