Steriliseren van medische instrumenten

Deconster verzorgt competentie gericht onderwijs en geeft advies op het gebied van reiniging, desinfectie, sterilisatie, ontvangst, opslag en transport van steriele medische hulpmiddelen (SMH).
Door de praktijkgerichte benadering is het mogelijk de theoretische kennis te verbinden met de dagelijkse praktijk van de werkvloer en de kwaliteit rond het verwerven en het bewaren van steriliteit van medische hulpmiddelen te verbeteren.

De medewerker maakt het verschil!

Kennis van de basishygiëne en van vigerende normen en richtlijnen op het gebied van SMH is een absolute voorwaarde voor zinvolle bij- en nascholing van de medewerkers die omgaan met SMH.
Tijdens een competentie gerichte training op locatie van de klant leert de medewerker de theorie in de praktijk toepassen.
Het verbeteren van de kwaliteit op de werkvloer wordt bevorderd. Het verzorgen van de training in groepsverband verbetert bovendien de samenwerking en maakt het “hoe en waarom” van de dagelijkse werkzaamheden bespreekbaar.
Uiteraard kan het thema in overleg met de klant worden aangepast.
Deconster is opgericht door Drs. M. Jungblut naar aanleiding van de groeiende vraag uit de gezondheidzorg naar kennis over de wettelijke eisen rond steriliteit en de vraag hoe aan deze eisen kan worden voldaan.